Banner-Stefaan

Coaching Volwassenen

Psychische problemen: Doorbreek patronen

Voor ouders is het mogelijk om individueel of gezamenlijk gecoacht te worden indien ze problemen ondervinden in het omgaan met hun kind(eren). Vanuit hun eigenheid ontdekken ze wie hun kind is, wat voor een ouder ze zijn en wat voor invloed dat op hun kind heeft.
Ontdekken van het kind.

- Wie is mijn kind?
- Wat is het nut van negatief gedrag?
- Hoe geef ik mijn kind erkenning voor zijn/haar gedrag, zodat het dit gedrag zelf kan veranderen?

Ontdek de ouder in jezelf. Wat voor een invloed je hebt op je kind. Hoe kun je bewust communiceren: wat zegt mijn kind nu en wat communiceer ik zelf? Hoe kan je als ouder het beste communceren met je kind? Wat kan ik leren van mijn kind? Wat is de kracht van duidelijk communiceren en duidelijk grenzen aangeven? Eigenheid maakt communicatie krachtig!

Burn-out

Stress hoort bij het leven. Wanneer stress echter te lang duurt, herstelt ons lichaam niet meer. Dat kan tot een burn-out en bijbehorende klachten leiden. Prestaties en zelfvertrouwen lijden hieronder. Sterk zwart-wit denken kan ook een direct gevolg zijn van spanning. Daardoor kunnen zich verschijnselen voordoen van vervreemding ten opzichte van anderen. Er is geen ruimte meer voor bezinning, contact maken, verwerken, stilstaan en genieten. Vele mensen beschouwen een burn-out als een werkgerelateerd probleem. In realiteit geraken vele mensen echter overspannen door een combinatie van factoren (werk, privé en innerlijke factoren) die chronisch stress opleveren: voortdurend focussen op dingen die moeten overwonnen worden, constant bezig zijn met overleven, de lat te hoog leggen en absoluut niet mogen falen.

Depressie

Iedereen heeft wel eens een periode waarin het wat minder gaat. Tegenslagen op het werk, een winterdip of de nasleep van een vervelende gebeurtenis kunnen leiden tot depressieve gevoelens. Meestal gaan die gevoelens vanzelf weer over. Blijven ze echter langer dan twee weken aanhouden, dan kan er sprake zijn van een depressie.
Een depressie kan het leven flink beïnvloeden. Een neerslachtig gevoel, bedrukte stemming, verlies van interesse, negatieve denkpatronen. De negatieve spiraal moet doorbroken worden. Het verschil tussen een dipje en een depressie is voor een buitenstaander niet altijd zichtbaar. Een depressie kleurt je dagelijkse leven en is doorgaans een reactie op een gebeurtenis. Dat kan een negatieve gebeurtenis zijn (ontslag, overlijden van een dierbare), maar ook een positieve gebeurtenis kan voor een depressie zorgen (bevalling, de aankoop van een huis). Wanneer depressieve gevoelens lange tijd aanhouden, spreken wij van een depressieve stoornis.

Angsten en trauma

Angst heeft van oorsprong een nuttige functie. Soms zijn mensen bang voor situaties die geen reëel gevaar vormen. Wanneer die angst regelmatig voorkomt of het leven sterk ontregelt, kan er sprake zijn van een angststoornis.

Fobie

Vrijwel iedereen kent wel een lichte angst of fobie. De één is bang voor spinnen, de ander voor kleine ruimtes. Zolang die angst geen negatieve invloed heeft op het dagelijkse leven, is er niet zo veel aan de hand. Wanneer een angst het leven echt gaat beïnvloeden en leidt tot vermijdingsdrang, spreken we van een angststoornis of fobie.

Een traumatische gebeurtenis

Een akelige gebeurtenis zoals een ongeval, bedreiging, aanranding of fysiek geweld kunnen een diepe indruk nalaten. Hierdoor kan het zijn dat men maanden na de gebeurtenis last heeft van herbelevingen, prikkelbaarheid, overmatige waakzaamheid, slapeloosheid en de neiging alles te vermijden dat aan het trauma doet denken. In dat geval kan er sprake zijn van een posttraumatische stress-stoornis of PTSS.