Banner-Stefaan

Kinderpsychotherapie

Baby (0 - 1,5 jaar)
Peuter (1,5 - 3 jaar)
Kleuter (3 - 6 jaar)
Lager Schoolkind (6 - 12 jaar)

In een goed uitgeruste spel- en tekenkamer werk ik bijna uitsluitend integratief (het niet vasthouden aan één specifieke psychotherapiebenadering). Binnen dit kader gebruik ik veelvuldig de Psychodrama Puppets als gestructureerd psychodiagnostisch en psychotherapeutisch instrument.

 

Jeugdpsychotherapie

Tiener (12 - 15 jaar)
Puber (15 - 21 jaar)

In een prettige praktijkruimte met verwijzingen naar de subcultuur van de jongere is er voornamelijk een integratieve benadering, met de benadrukking van elementen uit Neuro-Linguïstisch Programmeren en Psychodrama.

 

Depressie

Depressie is één van de meest voorkomende aandoeningen. Volgens de meeste internationale studies ligt de kans op het doormaken van een depressie tijdens een gans mensenleven op 10 tot 17%. Wanneer we dat extrapoleren, kan men aannemen dat 1.000.000 tot 1.700.000 Belgen tijdens hun leven een depressie zullen doormaken. Niemand kan er zeker van zijn tegen depressie bestand te zijn. Zelfs al treft zij vooral vrouwen en jonge volwassenen, toch kan depressie voorkomen in alle lagen van de bevolking en op eender welke leeftijd. Volgens de Wereldgezondheidsorganisatie zal depressie in het jaar 2020 de ziekte zijn die het meest voorkomt in de geïndustrialiseerde wereld.